Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

Pad van de Europese Geschiedenis

Theater

Beschermheer

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering

oud-voorzitter van het
Europees Parlement
en voorzitter van de
Konrad-Adenauer-Stichting

Projectpartners

De gedachte achter het Pad van de Europese Geschiedenis.

Als je de geschiedenis van Europa bekijkt, ben je al gauw geneigd om vooral aandacht te schenken aan oorlogen en andere grote conflicten.

Het is goed te bedenken dat er daarnaast in Europa vreedzame ontwikkelingen plaats vonden, die een wezenlijk onderdeel gingen uitmaken van onze Europese beschaving.

De tekstfragmenten die op de stèlen staan, zijn ontleend aan de geschiedenis van de vier landen van het Pad van de Europese Geschiedenis. Deze fragmenten gaan de verschillen niet uit de weg, maar wijzen ook met nadruk op het gemeenschappelijke dat ons als Europeanen bindt en verenigt.


Informatie over het project.

Het Pad van de Europese Geschiedenis is tot stand gekomen door werkgroepen van leerlingen uit Strzelin ( Polen ), Pontoise ( Frankrijk ), Papenburg ( Duitsland ) en Ter Apel ( Nederland ).

De teksten en afbeeldingen behandelen van de vier deelnemende landen tien belangrijke historische gebeurtenissen. In elke gemeente die bij het project betrokken is, bevindt zich een Pad van de Geschiedenis.

De lengte van het traject is een poging om tijd weer te geven door middel van afstand.

De opstellers van de teksten hebben grondig historisch onderzoek gedaan, maar het is goed je te realiseren dat zij geen professionele geschiedkundigen zijn.

Omschrijving van het project en de beoogde doelen

Het “Pad der Europese Geschiedenis”(PEG) wil de Europese geschiedenis als een gemeenschappelijke geschiedenis en Europa als een gemeenschappelijk woonhuis aan de mensen presenteren. Het PEG werd in Strzelin (Polen), Vlagtwedde (Nederland), Pontoise (Frankrijk) en in Sögel (Duitsland) gerealiseerd. In elk van de 4 landen staan 40 zuilen met infoplaquettes in alle 4 talen plus Engels. De plaquettes geven belangrijke gebeurtenissen in de europese geschiedenis weer.

In het kader van het project werden in elk land werkgroepen gevormd, waarin leerlingen uit de 4 landen met hum docenten geschiedenis over de –voor hun land – uitgekozen historische gebeurtenissen van gedachten wisselden en korte teksten voor de plaquettes aan de zuilen opstelden. Deze zuilen werden geplaatst aan fiets- en wandelwegen en in de bebouwde kom voor een geïnteresseerd publiek. Het PEG is bovendien op internet geplaatst en er is een begeleidende brochure opgesteld, zodat volwassenen, leerlingen en docenten uit de deelnemende landen de informatie tot zich kunnen nemen of voor het geschiedenisonderwijs kunnen gebruiken.

Er zullen regelmatig symposia, bijeenkomsten en leergangen over de europese geschiedenis worden gehouden. Het is de bedoeling dat het pad der geschiedenis tot nadenken en vooruitdenken aanzet en zo de burgers van Europa nader tot elkaar brengt.