X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

Jaar

9 na Christus : Varusslag
50 n.C.: De Romeinse tijd: een tweedeling van de Lage Landen.
ca. 375-568 na Christus: Germaanse Volksverhuizing
498: De doop van Clovis
732: Karel Martel maakt bij Poitiers een eind aan het oprukken van de Arabieren
754 n.C.: De kerstening van de Nederlanden: de moord op Bonifatius bij Dokkum.
Rond 800: Sögel oerparochie van de Hümmling
800: De kroning van Karel de Grote
843: Het verdrag van Verdun
912 – 973: Otto I – de Grote
966: De Poolse kerstening
1000: Verdrag van Gnesen
1214 n.a.
1252: Ontwikkeling van de rechtsmacht in Sögel
1292 n.a.
1394: De vrijboeren-oorkonde
1466 – 1536: Erasmus van Rotterdam: kritisch en tolerant.
1517: De Reformatie
1543: Nikolaus Kopernikus
1560: De Reformatie: het Calvinisme in Nederland
1638: Het absolutisme onder Lodewijk XIV
1648: De Westfaalse Vrede
1648: Vrede van Münster : einde van de 80 jarige vrijheidsstrijd van de Nederlanden.
1683: De Slag op de Kahlenberg bij Wenen
1712-1786: Frederik II (de Grote)
1737: Bouw van het jachtslot Clemenswerth
1751: De encyclopedie of het beargumenteerde woordenboek van de wetenschappen, kunsten en ambachten van de 18e eeuw
1789: Verklaring van de rechten van de mens en van de burgerrechten
1791: Aanvaarding Grondwet van 3 mei
1804: Introductie van de Code Civil door Napoleon
1830-1903 n.a.
1832: Het feest van Hambach – grondslag voor een democratische ontwikkeling
1848: De grondwet van Thorbecke – een vreedzame democratisering en liberalisering.
1871-1918: Het Duitse keizerrijk
1880: Religie en immigratie in Westerwolde en de Veenkoloniën.
1885: Aletta Jakobs
1896: De eerste Olympische Spelen van de nieuwe tijd vinden op initiatief van Coubertin in Athene plaats
1904: Industriële ontwikkeling en uitbouw van de infrastructuur in Westerwolde en de Veenkoloniën.
1910: Utopisch socialistische betrokkenheid bij de arbeiders in Ter Apel
1920: De veldslag bij Warschau
1933: Hitlers weg naar de macht
1939: Uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Binnenvallen van Polen
1940 – 1945: Anne Frank. De naziterreur tegen de joden en andere vervolgden tijdens de bezetting
1945: Het einde van de Tweede Wereldoorlog. De verdeling van Europa
1949: Dekolonisatie. Het einde van de wereldmacht Nederland ten gevolge van de Indonesische vrijheidsstrijd, en de onafhankelijkheid
9 mei 1950: Het Schuman-plan
1953: De Watersnoodramp – het Deltaplan ( Nederlands strijd tegen het water )
1962: De politiek van de oriëntatie naar het westen (K.Adenauer) en de politiek t.o.v. de landen van het Oostblok (W. Brandt)
1978: Begin van het pontificaat van paus Johannes Paulus II
1980: Ontstaan van de vrije vakbond Solidarność
1989: Val van het communisme in Polen
1990: De hereniging van Duitsland