X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1560: De Reformatie: het Calvinisme in Nederland

Portret van Johannes Calvijn
De reformator Calvijn was van grote betekenis voor de vorming van de mentaliteit van veel mensen in de Nederlanden. Hij werd geboren in Noyon in Frankrijk, maar bracht een groot gedeelte van zijn leven door in het Zwitserse Genève. Naast Luther en Zwingli behoort hij tot e de grote protestantse voormannen van het 16 eeuwse Europa. Daarnaast was Calvijn een vooraanstaand humanist, jurist en politiek denker. De calvinistische leer werd uitstekend verwoord in zijn “Institutio”: eenvoud en soberheid, een democratisch opgezet kerkelijk bestuur en vooral de predestinatieleer. Calvijn verkondigde in deze leerstelling dat God al voor ieders geboorte zijn of haar eeuwige bestemming heeft bepaald. Calvijn stelde strenge voorschriften op voor zijn volgelingen. Maar in tegenstelling tot Luther, was hij redelijk tolerant tegenover joden. Zijn opvatting met betrekking tot vrouwen werd mooi weergegeven in het citaat: “Mannen horen vrouwen te eren en zij verdienen hun respect”. Calvijns werken werden vertaald in het Nederlands en razendsnel verspreid ten gevolge van de uitvinding van de boekdrukkunst. Tijdens de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 werd de precieze leer van de calvinistische kerk in de Nederlanden vastgesteld.
omhoog