X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1466 – 1536: Erasmus van Rotterdam: kritisch en tolerant.

Erasmus van Rotterdam

Geert Geertszoon beter bekend als Desiderius Erasmus werd waarschijnlijk geboren in 1466 in Rotterdam. Na zijn studie aan een Latijnse school deed hij in 1487 zijn intrede in een klooster waar hij boeken begon te schrijven. Erasmus was één van de weinigen van zijn tijd die vraagtekens durfde te zetten bij de leer van de katholieke kerk. Hij was tegen de vele pietluttige en onbegrijpelijke regeltjes van deze kerk. Ook stoorde hij zich aan het buitensporige gedrag van veel geestelijken. In zijn boek:”De Lof der Zotheid” stak hij de draad met deze zaken.

 

Verder vond hij het belangrijk dat mensen zelf toegang hadden tot de Bijbel. Daarom zorgde hij voor een betere vertaling van het nieuwe testament, in het Latijn. Deze taal werd in die tijd gebruikt door de humanistische schrijvers en geleerde waartoe Erasmus ook behoorde. Erasmus riep op tot verdraagzaamheid, tegenover mensen met andere godsdienstige overtuiging. Dit was heel bijzonder in een tijd dat andersdenkende tot ketter werden verklaard en ter dood werden veroordeeld. Hoewel Erasmus veel kritiek had op de paus en de kerk, heeft hij niet zoals Luther de stap gezet om uit de kerk te treden Op 12 juli 1536 stierf ‘de prins der humanisten’ in Bazel.

omhoog