X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1394: De vrijboeren-oorkonde

De boeren op de Hümmling slaagden gedurende de gehele Middeleeuwen erin hun persoonlijke vrijheid tegenover adel en kerk te behouden.

 

Nadat als gevolg van de strijd om de hegemonie in deze streek tussen de graven van Tecklenburg en de bisschoppen van Osnabrück en Münster in 1393 de Tecklenburgse Cloppenburg was veroverd, begaven zich de vrijen van de Hümmling vrijwillig onder het beschermheerschap van de sterkere van de twee overwinnaars, de bisschop te Münster.

 

Op 21 januari 1394 bevestigden de met naam vermelde 38 vertegenwoordigers van de gemeenten van de Hümmling voor de rechter Abel in Sögel dat ze als vrijen onder het stift Münster en zijn bisschop gingen staan. Evenwel alleen maar zo lang als Münster in het bezit van de burcht Cloppenburg bleef en ze dus tegen potentiële vijanden kon beschermen.

 

Dit optreden van de boeren van de Hümmling was voor de toenmalige tijd buitengewoon en uitdrukking van een groot zelfbewustzijn.

 

Veel namen van de als vertegenwoordigers van hun dorpen verschenen boeren zijn ook vandaag nog op de Hümmling gangbaar.

omhoog