X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1543: Nikolaus Kopernikus

Nicolaas Copernicus observeert de hemel
In maart 1543 werd het werk "De Revolutionibus Orbium Coelestium" van Nikolaus Kopernikus, de astronoom uit Frauenberg, in Neurenberg gedrukt. Georg Joachim Rheticus, de leerling van de grote ontdekker, zorgde kort voor de dood van zijn meester voor de publicatie. In zijn werk weerlegde Kopernikus het Geocentrisch Systeem. Hij openbaarde het Heliocentrisch Systeem. De grote astronoom realiseerde een doorbraak in de wetenschap, de zogenaamde Kopernikus-doorbraak. Nikolaus Kopernikus werd in 1473 te Thorn geboren als zoon van een burgerlijke Duits/Poolse familie. Al vroeg leerde hij lezen en schrijven in het Latijn, de ambtstaal van de toenmalige tijd. Door toedoen van zijn oom Lukas Watzenrode, de bisschop van Ermland, begon hij een studie aan de Academie van Krakau en zette deze voort aan de Italiaanse universiteiten van Bologna, Padua en Ferrara. Na zijn terugkeer in Polen ging de jonge wetenschapper in Ermland wonen en bekleedde verschillende funkties binnen het Ermlandse diocees. Zijn astronomisch speurwerk voerde hij in Frauenburg uit. Hij was een echte vertegenwoordiger van de Renaissance. Behalve astronomie hield hij zich bezig met medicijnen, cartografie, geschiedenis en antieke culturen, was auteur, doctor in de rechten en schreef gedichten. Zijn muntopschriften leidden tot een economische wet, de Kopernikus- Gresham-Wet.
omhoog