X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

Rok

9 r. n. e.: Bitwa w Lesie Teutoburskim
50 r.n.e.: Ren granicą Cesarstwa Rzymskiego - podział Holandii
375 – 568: Wędrówka ludów germańskich
498: Chrzest Chlodwiga
732: Bitwa pod Poitiers – powstrzymanie ekspansji Arabów
754: Chrystianizacja Holandii. Męczeńska śmierć Bonifacego
Około 800 roku: Pierwsza parafia w Hümmling-regionalne wydarzenie niemieckie
800: Koronacja cesarska Karola Wielkiego
843: Traktat z Verdun
912 – 973: Otton I Wielki
966: Chrzest Polski
1000: Zjazd w Gnieźnie
1214: Dwór króla Francji Ludwika Świętego w Pontoise- regionalne wydarzenie francuskie
1252: Rozwój sądownictwa w Sögel- regionalne wydarzenie niemieckie
1292: Nadanie praw miejskich Strzelinowi - regionalne wydarzenie polskie
1394: Dokument niezależności wolnych chłopów z Hümmling- regionalne wydarzenie niemieckie
1466 – 1536: Erazm z Rotterdamu
1517: Reformacja
1543: Odkrycie Mikołaja Kopernika
1560: Reformacja. Kalwinizm w Holandii
1638: Absolutyzm za panowania Ludwika XIV
1648: Pokój westfalski
1648: Pokój w Münster – koniec 80-letniej wojny o niepodległość Holandii
1683: Odsiecz Wiednia
1712-1786: Fryderyk II Wielki
1737: Budowa pałacu myśliwskiego Clemenswerth- regionalne wydarzenie niemieckie
1751: Encyklopedia Francuska
1789: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
1791: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1804: Kodeks Cywilny Napoleona
1830-1903: Impresjoniści i Camille Pissarro w Pontoise- regionalne wydarzenie francuskie
1832: Święto w Hambach – początek ruchu wolnościowo-demokratycznego
1848: Konstytucja Johana Rudolpha Thorbecke – pokojowa demokratyzacja i liberalizacja
1871-1918: Cesarstwo Niemieckie
1880: Religia i imigracja w Westerwolde i koloniach powstałych na torfowiskach- regionalne wydarzenie holenderskie
1885: Aletta Jacobs
1896: Pierre de Coubertin i jego idea nowożytnych igrzysk olimpijskich
1904: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Westerwolde i okolicach- regionalne wydarzenie holenderskie
1910: Socjalizm utopijny Roberta Owena w Ter Apel- regionalne wydarzenie holenderskie
1920: Bitwa Warszawska
1933: Droga Adolfa Hitlera do władzy
1939: Wybuch II wojny światowej. Agresja na Polskę
1940-1945: Anne Frank – świadectwo zbrodni nazizmu
1945: Zakończenie II wojny światowej – podział Europy
1949: Dekolonizacja Indonezji
1950: Plan Schumana
1953: Klęska powodzi – Plan Delta
1962: Polityka orientacji na Zachód i Wschód (Konrad Adenauer, Willy Brandt)
1978: Początek pontyfikatu papieża Jana Pawła II
1980: Powstanie NSZZ Solidarność
1989: Obalenie komunizmu w Polsce
1990: Ponowne zjednoczenie Niemiec