X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1978: Początek pontyfikatu papieża Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II

16 października 1978 roku konklawe kardynałów Kościoła Rzymsko-Katolickiego obradujące w Watykanie dokonało wyboru nowego papieża. Został nim Polak, ksiądz kardynał Karol Wojtyła – arcybiskup metropolita krakowski. Był pierwszym od blisko 500 lat papieżem spoza Włoch, a ponadto pochodził z kraju rządzonego przez komunistów. Nowy papież przyjął imię Jana Pawła II na pamiątkę swoich dwóch wielkich poprzedników – Jana XXIII i Pawła VI.

 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego młodość naznaczyła II wojna światowa. W 1942 roku wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1946. Od 1964 pełnił funkcję arcybiskupa metropolity krakowskiego, a w 1967 wyniesiony został do godności kardynalskiej. Papież Jan Paweł II przywiązywał wielką wagę do spraw godności i wolności człowieka. Jego pielgrzymka do Polski w 1979 roku zaowocowała wielką duchową przemianą narodu, który rok później wystąpił przeciwko komunistycznej władzy w Polsce. Wieloletnie działania Polaków, wspierane przez Jana Pawła II, doprowadziły do obalenia reżimu w Polsce i przyczyniły się do zburzenia muru berlińskiego, „jesieni narodów” w krajach Europy Wschodniej oraz rozpadu Związku Radzieckiego. Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II niestrudzenie głosił na całym świecie Ewangelię i prowadził dialog z innymi religiami. Wzywał do zakończenia konfliktów zbrojnych, aktywnie działał na rzecz pokrzywdzonych i prześladowanych. Nie przeszkodziły mu w tym ani zamach na jego życie, ani ciężka długotrwała choroba. Pozostawił po sobie również ogromny dorobek naukowy i literacki.

 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, a 6 lat później został ogłoszony błogosławionym przez papieża Benedykta XVI.

 

PSP 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie, Piotr Rozenek

klawisz