Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

Informacja o autorze projektu

Josef Möhlenkamp – urodził się w 1939 roku w Sögel w Dolnej Saksonii. Jego przodkowie piastowali urzędy burmistrzów, byli inicjatorami budowy szkół, szpitali, dróg i linii kolejowych.
W latach 1977 - 2000 Josef Möhlenkamp był dyrektorem szkoły Amanduschule w Aschendorf. Za aktywną pracę społeczną w dziedzinie sportu i pracy z młodzieżą uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim, najwyższym niemieckim odznacze- niem państwowym przyznawanym przez władze federalne za zasługi cywilne
Po raz pierwszy przyjechał do Polski i do Strzelina w roku 1995 w celu nawiązania współpracy między polskimi i niemieckimi szkołami. Od tego czasu niestrudzony organizator polsko-niemieckiej wymiany młodzieży między Strzelinem a Aschendorf, w której do tej pory wzięło udział już ponad 1000 dzieci. Propagator idei dobrosąsiedzkich stosunków i pojednania polsko-niemieckiego. Miłośnik Strzelina, przyjaciel Polski i Polaków. Autor licznych projektów społecznych, filantrop, darczyńca, fundator Fotoplastykonu Strzelińskiego, Za swoje zasługi otrzymał w roku 2006 tytuł Honorowego Obywatela Społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie a w roku 2009 tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzelina.