Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

Europejski Szlak Historyczny

Theater

Patron honorowy projektu

Prof. dr. Hans-Gert Pöttering

Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego 2007-2009
Przewodniczący Fundacji
Konrada Adenauera

Miasta biorące udział w projekcie

Drogi Czytelniku!

Z ogromną radością oddajemy w Twoje ręce broszurę wieńczącą miedzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w czterech europejskich miastach pod nazwą Europejski Szlak Historyczny

Ideą twórców projektu było przedstawienie historii Europy z punktu widzenia mieszkańców Polski, Niemiec, Francji i Holandii.

Do projektu zaproszono młodzież i nauczycieli historii z czterech miast: Strzelin (Polska), Sögel (Niemcy), Pontoise (Francja) i Vlagtwedde (Holandia), którzy wybrali ważne wydarzenia historyczne swojego narodu, mające jednocześnie istotne znaczenie dla Europy jako całości.

Wybór wydarzeń, mimo że uczestniczyło w nim wiele osób – jak każdy wybór – będzie zawsze subiektywny. Intencją twórców Europejskiego Szlaku Historycznego nie jest narzucanie własnych poglądów, lecz zainteresowanie dziejami Europy,

W Strzelinie opisy wydarzeń, ich graficzne ilustracje oraz tłumaczenia na pięć języków umieszczone zostały na 43 kolumnach ustawionych chronologicznie na szlaku o długości 2000 m, symbolizującym 2000 lat europejskiej tradycji historycznej. Zastosowana metoda pozwala wyobrazić sobie przebieg wydarzeń w czasie oraz ułatwia zrozumienie wspólnej europejskiej historii.

Niniejsze opracowanie, stanowiące zbiór przedstawionych w projekcie wydarzeń i ich ilustracji, może mieć różne zastosowanie. Tym, którzy wędrowali Europejskim Szlakiem Historycznym pozwoli przypomnieć sobie poszczególne wydarzenia historyczne.
Będąc bogatym źródłem informacji historycznych opisanych z perspektywy czterech narodowości może stanowić punkt wyjścia do rozmów i dyskusji podczas międzynarodowych spotkań młodzieży, czy sympozjów historycznych. Przede wszystkim przeznaczone jest jednak dla nauczycieli historii i uczniów, którzy mogą wykorzystać Europejski Szlak Historyczny jako niekonwencjonalną metodę nauki historii poza budynkiem szkolnym.

Mamy nadzieję, że zgodnie z antyczną maksymą „Historia magistra vitae est”, (historia jest nauczycielką życia) znajomość dziejów naszych narodów korzystnie wpłynie na wspólną europejską przyszłość.

Zespół projektowy ESH Strzelin/Polska