X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1990: Ponowne zjednoczenie Niemiec

Fajerwerki z okazji ponownego zjednoczenia Niemiec

W wyniku II wojny światowej Niemcy przez 40 lat żyli w dwóch państwach rozdzielonych murem berlińskim: w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej. RFN była okupowana po wojnie przez mocarstwa zachodnie: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, a NRD przez Związek Radziecki. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w NRD, doprowadziła w 1989 roku do masowych demonstracji społecznych pod hasłami przeprowadzenia reform wewnętrznych i zjednoczenia z RFN. Wielu obywateli NRD podjęło skuteczne próby ucieczek przez państwa wschodnioeuropejskie na zachód.

 

Dążenia społeczeństwa wschodnioniemieckiego doprowadziły ostatecznie 9 listopada 1989 roku do zburzenia muru berlińskiego. 3 października 1990 roku Izba Ludowa NRD i Parlament RFN, za zgodą czterech mocarstw okupujących Niemcy po wojnie, ogłosiły włączenie dawnej NRD do Republiki Federalnej Niemiec pod względem politycznym i gospodarczym. Tym samym powstało jedno suwerenne, narodowe państwo niemieckie. Niemcy zjednoczyły się w drodze pokojowych procesów integracyjnych obejmujących całą Europę, a nie przy użyciu siły. Zjednoczenie Niemiec zakończyło jednocześnie konflikt między Wschodem a Zachodem. Niemcy przestały być linią frontu między wschodnim komunizmem a zachodnią demokracją. Zjednoczone Niemcy stały się także pomostem do rozszerzenia integracji europejskiej na Europę Wschodnią.

 

Mariengymnasium Pbg.: Annika Küper, Anika Jordan, Jennifer Moser und Marianne Wiels

klawisz