X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1933: Droga Adolfa Hitlera do władzy

Po lewej: Radosny marsz członkiń Związku Niemieckich Dziewcząt – nazistowskiej organizacji żeńskiej Po prawej: W drodze do komory gazowej w Auschwitz

W 1933 roku, na fali światowego kryzysu gospodarczego, Adolfowi Hitlerowi i jego partii NSDAP udało się, podczas wyborów parlamentarnych w sposób legalny zdobyć władzę w Niemczech. Przyczyniła się do tego zręczna propaganda, dzięki której Hitler zdobył bezkrytyczne poparcie narodu i ukrył swe prawdziwe zamiary. Sprawowanie władzy przez nazistów już wkrótce stało się zaprzeczeniem postępowania zgodnego z prawem i podstawowymi normami politycznymi, moralnymi i społecznymi. Przejęcie władzy przez Hitlera doprowadziło do zniszczenia i tak już osłabionej demokracji w republice weimarskiej. W jej miejsce wprowadzony został monopol jednej nazistowskiej ideologii i jednej partii politycznej NSDAP. Nazizm stał się obowiązujący we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Prawa człowieka, takie jak wolność słowa czy druku, uległy likwidacji bądź poważnemu ograniczeniu. Zdelegalizowane zostały wszystkie partie polityczne za wyjątkiem NSDAP, terrorowi podlegali przeciwnicy polityczni. W ramach czystości rasowej rozpoczęły się prześladowania wszystkich, którzy nie byli aryjczykami, a w szczególności Żydów. Podobny los spotkał osoby upośledzone umysłowo i fizycznie. Więźniów deportowano do obozów koncentracyjnych, a później obozów masowej zagłady. W piętnastu obozach w Emsland więziono najpierw przeciwników politycznych, potem przestępców, a po wybuchu II wojny światowej, jeńców wojennych.

 

Również dzisiaj zagwarantowanie demokracji jest zadaniem nadrzędnym, gdyż demokracja nie istnieje sama z siebie, wymaga aktywnego i świadomego tworzenia przez wszystkich obywateli. Niezadowolenie i nietolerancja, a także brak zainteresowania sprawami publicznymi zagrażają ciężko wywalczonym demokratycznym swobodom obywatelskim.

 

Mariengymnasium Pbg.: Ann-Kathrin Albers, Maximilliane Orfgen, Elisa Schwietert, Mareile Wegmann

klawisz