X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1945: Zakończenie II wojny światowej – podział Europy

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin zdecydowali o losach Europy po II wojnie światowej

W maju 1945 roku zakończyła się w Europie II wojna światowa. Niemcy hitlerowskie zostały pobite przez koalicję państw, w której najważniejszą rolę odegrały trzy wielkie mocarstwa: Związek Radziecki, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Przywódcy tych państw uznali, że mają prawo do decydowania o losie nie tylko pokonanych Niemiec, ale również mogą ustalać powojenne granice innych państw, w tym swoich sojuszników. Na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku przywódcy wielkich mocarstw dokonali podziału Niemiec na cztery strefy okupacyjne, co w przyszłości poskutkowało powstaniem dwóch państw niemieckich. Postanowili również, że wschodnie obszary Polski znajdą się w granicach ZSRR, a w zamian Polska otrzyma rekompensatę terytorialną na zachodzie. Józef Stalin, Winston Churchill oraz Harry Truman na konferencji w Poczdamie zdecydowali, że granica polsko-niemiecka pobiegnie wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej.

 

Wielcy przywódcy, powodowani swoimi interesami, doprowadzili do wielkich migracji ludności. Większość Niemców opuszczała tereny zajmowane przez Armię Radziecką jeszcze w czasie działań wojennych. Ci, którzy zostali, po wojnie zmuszeni byli do wyjazdu i znaleźli się w granicach powojennych Niemiec ustalonych przez przywódców wielkich mocarstw. Ich miejsce zajęli Polacy, którzy przybyli ze wschodu, wypełniając w ten sposób ustalenia jałtańskie. Podział Europy stał się faktem. Żelazna kurtyna rozdzieliła wolne narody zachodu od stalinowskiego bloku wschodniego, a naród niemiecki podzielił los Europy.

 

PSP 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie, Piotr Rozenek

klawisz