X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

754: Chrystianizacja Holandii. Męczeńska śmierć Bonifacego

Św. Bonifacy przy powalonym dębie Donara

W VIII wieku naszej ery wolą papieża było nawrócenie na chrześcijańską wiarę plemion germańskich zamieszkujących tereny obecnej Holandii oraz Niemiec. W tym celu posłał do nich angielskich misjonarzy władających, dzięki plemiennym pokrewieństwom, językiem Germanów. W celu nawrócenia Fryzów na chrześcijaństwo na ich ziemie wyruszył Bonifacy, który na chrzcie otrzymał imię Winifred. Jego misja zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Natomiast z sukcesem przebiegały działania misyjne Bonifacego prowadzone na terenach niemieckich. Szczególne znaczenie przypisuje się powaleniu przez Bonifacego dębu poświęconego germańskiemu bogu burz i piorunów – Donarowi. Brak zemsty ze strony Donara był dla zgromadzonych przy wydarzeniu Germanów dowodem na słabość pogańskich bogów. Wielu z nich podjęło wtedy decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa. W sędziwym wieku 80 lat Bonifacy podjął jeszcze raz próbę nawrócenia Fryzów. W czasie drogi do Fryzji w okolicach miejscowości Dokkum uczestnicy misji zostali brutalnie zaatakowani. Wieść głosi, że Bonifacy nie podjął walki w obronie swego życia, a tylko osłaniał się trzymaną w ręku księgą. W wyniku zdarzenia Bonifacy poniósł męczeńską śmierć.

 

RSG Ter Apel: Bouke de Jong
 

klawisz