X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

498: Chrzest Chlodwiga

Chrzest Chlodwiga

Chlodwig, król Franków, syn Childeryka I, w roku 496 pojął za żonę Klotyldę i stał się pierwszym królem katolickim.

 

25 grudnia 498 roku (data chrztu jest sporna) Chlodwig został ochrzczony w katedrze w Reims przez biskupa Remigiusza. Podczas chrztu święty Remigiusz zwrócił się do króla następującymi słowami: ”Schyl pokornie swą głowę, Sugamber, zerwij twe łańcuchy, czcij to, co spaliłeś i spal to, co czciłeś!”. Chrzest, oprócz znaczenia ściśle religijnego, przyniósł ze sobą wiele korzyści politycznych. Zmienił podstawy władzy królewskiej. Chrześcijański władca stawał się pomazańcem bożym, co oznaczało, że jego władza pochodzi od Boga. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa Frankowie znaleźli się w korzystniejszym położeniu wobec Galorzymian niż inne plemiona barbarzyńskie, próbujące opanować Galię. Chlodwig jako chrześcijanin zdobył sobie uznanie wśród rzymskiej ludności Galii, również wyznającej chrześcijaństwo.

 

Przyjęcie sakramentu chrztu przez Chlodwiga przyczyniło się do powstania pierwszego zjednoczonego państwa Franków.

 

élèves du Lycée Notre Dame de la Compassion à Pontoise

klawisz