X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

843: Traktat z Verdun

Podział państwa Karola Wielkiego na mocy Traktatu w Verdun

8 sierpnia 843 roku na mocy traktatu z Verdun trzej synowie cesarza Ludwika Pobożnego, władcy Państwa Karolingów, podzielili swe państwo na trzy królestwa. W myśl traktatu Karol Łysy otrzymał Królestwo Zachodniofrankijskie (z którego powstało Królestwo Francji), Lothar I wraz z tytułem cesarza uzyskał obszary centralne z Italią, natomiast Ludwikowi II Niemieckiemu przypadło Królestwo Wschodniofrankijskie (w przyszłości Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego).

 

Zawarcie traktatu zapoczątkowało podział zjednoczonego Królestwa Karolingów, a w konsekwencji doprowadziło do jego upadku. W traktacie z Verdun wykorzystano frankoński zwyczaj polegający na tym, żeby spadek dzielić między wszystkich spadkobierców, a nie przekazywać go w całości najstarszemu z nich. Stosowana wcześniej reguła rzymska głosiła, iż jedynym spadkobiercą był syn pierworodny.

 

Trzem królestwom nie udało się stawić czoła najazdom Normanów, Węgrów i Saracenów. Władza królewska uległa osłabieniu, wzrosła rola wasali, rozdrobnienie własności ziemskiej utorowało drogę feudalizmowi.

 

élèves du Lycée Notre Dame de la Compassion à Pontoise

klawisz