X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1000: Zjazd w Gnieźnie

Bolesław Chrobry uzyskuje zgodę cesarza Ottona III na koronację królewską

W roku 1000 cesarz rzymski narodu niemieckiego Otton III przybył do Gniezna, stolicy państwa polskiego, z pielgrzymką do grobu Świętego Wojciecha, pierwszego polskiego męczennika za wiarę chrześcijańską. Wizyta cesarza w Gnieźnie stworzyła możliwość jego bezpośredniego spotkania z Bolesławem Chrobrym, władcą Polski. Rozmowy obu mężów stanu okazały się doniosłe w swoich konsekwencjach. Otton III przedstawił Bolesławowi nowatorską koncepcję urządzenia Europy jako wspólnoty państw: Italii, Galii, Germanii oraz Słowiańszczyzny pod honorowym przywództwem cesarza niemieckiego. W przyszłości mogłyby one funkcjonować na zasadach równości politycznej i poszanowania własnych praw. Widział Bolesława Chrobrego w roli przywódcy Słowiańszczyzny, uznając jego prawa do korony królewskiej. Cesarz niemiecki, realizując wyznawaną przez siebie zasadę uniwersalizmu, wyraził zgodę na utworzenie w Gnieźnie arcybiskupstwa oraz podległych mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Oznaczało to stworzenie samodzielnej prowincji kościelnej w Polsce i było wielkim krokiem w utwierdzaniu suwerenności państwa polskiego. Zjazd w Gnieźnie miał olbrzymie znaczenie dla młodego wówczas państwa polskiego,

 

ale jeszcze większą wagę miał projekt Ottona III urządzenia Europy na zasadach wspólnoty interesów na gruncie chrześcijaństwa.

PSP 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie, Piotr Rozenek

klawisz