X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1648: Pokój w Münster – koniec 80-letniej wojny o niepodległość Holandii

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) stanowiła apogeum polityczno-wyznaniowych konfliktów w Europie, mających swoje źródło w początkach XVII wieku, a rozgrywających się na ziemi niemieckiej. Wojna rozpoczęła się w Czechach jako wewnętrzny konflikt stanowo-

W roku 1568 rozpoczęło się w Holandii, pod wodzą Wilhelma Orańskiego, powstanie przeciwko królowi hiszpańskiemu. Przyczynami były między innymi prześladowania protestantów, bieda i bezrobocie oraz centralizacja władzy za panowania króla Filipa II. Walki, z dwunastoletnią przerwą, trwały 80 lat. W pierwszej połowie XVII wieku wojna toczyła się nie tylko w Holandii, ale również na obszarze Cesarstwa Niemieckiego (Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) i była częścią ogólnoeuropejskiego konfliktu nazwanego wojną trzydziestoletnią. W wojnie tej brali również udział Francuzi, Duńczycy i Szwedzi. W roku 1641 w Münster rozpoczęły się pertraktacje pokojowe między Hiszpanią a Republiką Siedmiu Zjednoczonych Prowincji (dzisiejsza Holandia). 15 maja 1648 roku został podpisany traktat pokojowy, który zakończył wojnę trwającą dla Holendrów 80 lat. Dokument ten był jednym z jedenastu traktatów, które tworzyły Pokój w Munster. Dla Holandii było to wydarzenie wielkiej wagi, gdyż została oficjalnie uznana przez Hiszpanię i inne ważne kraje europejskie za suwerenne państwo.

 

RSG Ter Apel: Martijn van Veen

klawisz