X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1648: Pokój westfalski

Kurier pocztowy przynosi wiadomość o pokoju westfalskim

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) stanowiła apogeum polityczno-wyznaniowych konfliktów w Europie, mających swoje źródło w początkach XVII wieku, a rozgrywających się na ziemi niemieckiej. Wojna rozpoczęła się w Czechach jako wewnętrzny konflikt stanowo-wyznaniowy panującej tam katolickiej dynastii Habsburgów z protestancką przede wszystkim walka o hegemonię między mocarstwami doprowadziła do eskalacji działań wojennych na skalę europejską. Zakończenie wojny nastąpiło w 1648 roku na skutek skrajnego wyczerpania wszystkich walczących stron i braku zwycięzcy. Traktaty pokojowe zostały podpisane w dwóch miastach Westfalii: Münster (katolicki) i Osnabrück (protestancki) – stąd pokój westfalski. Traktat przyznawał suwerenność państwom Rzeszy, gwarantował współudział w sprawowaniu władzy w poszczególnych państwach także innym, obok arystokracji, stanom społecznym. Swobody religijne w Rzeszy uzyskali również wyznawcy kalwinizmu. W duchu tolerancji możliwy stał się wybór między trzema wyznaniami (katolicyzm, luteranizm i kalwinizm). Pokój westfalski wprowadzał także rozdział kościoła od państwa, co współcześnie stanowi jeden z ważniejszych standardów funkcjonowania nowoczesnego państwa.

 

Mariengymnasium Pbg.: Leonie Lammers, Christin Gerdes, Daniela Gerdes, Katharina Konken

klawisz