X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1871-1918: Cesarstwo Niemieckie

Proklamacja II Rzeszy w Wersalu 18 stycznia 1871

Utworzenie niemieckiego zjednoczonego państwa narodowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń niemieckiej historii XIX wieku. Pierwsze próby zjednoczenia Niemiec zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero polityka kanclerza pruskiego Otto Bismarcka doprowadziła do zwycięstwa w wojnie francusko-pruskiej w latach 1870-71 i proklamowania 18 stycznia 1871 roku w Wersalu Cesarstwa Niemieckiego. Powstało pierwsze w historii niemieckie zjednoczone państwo narodowe. Odszkodowania wojenne płacone przez Francję w latach 70. XIX wieku. zapewniły cesarstwu koniunkturę w gospodarce. Bismarckowi udało się ustabilizować pozycję nowej Rzeszy wśród mocarstw europejskich oraz dokonać izolacji politycznej Francji dzięki przemyślanej polityce sojuszy. W 1888 roku zmarł pierwszy cesarz niemiecki Wilhelm I, a 99 dni później jego następca Fryderyk III. Po nim tron objął jeszcze w tym samym roku (roku trzech cesarzy) Wilhelm II, który zerwał z polityką Bismarcka i pozbawił urzędu starego kanclerza. Nowy cesarz dążył do zdobycia kolonii i przyszłość Niemiec widział na morzach świata. Taką polityką zyskał wprawdzie sympatię wielu Niemców, ale jednocześnie naraził się Wielkiej Brytanii i innym państwom kolonialnym. Wkrótce Rzesza związana była już tylko z jednym sojusznikiem Austrią, której następca tronu zginął w wyniku zamachu w Sarajewie w 1914 roku, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Pierwsza w historii wojna totalna, w której wzięły udział wszystkie mocarstwa europejskie i Stany Zjednoczone pochłonęła miliony istnień ludzkich, doprowadziła do klęski Niemiec, abdykacji Wilhelma II, rozpadu cesarstwa i powstania republiki weimarskiej.

 

Schüler/innen des Gymnasiums Papenburg

klawisz