X
Wędruj z nami po ścieżce europejskiej historii

1832: Święto w Hambach – początek ruchu wolnościowo-demokratycznego

Demonstracja na zamku Hambach 27 maja 1832

Od 27 do 30 maja 1832 roku w ruinach zamku w Hambach, w ówczesnym Bawarskim Palatynacie, spotkało się około 25 tysięcy młodych ludzi reprezentujących wiele narodów europejskich. Spotkanie miało charakter wiecu politycznego obfitującego w dyskusje i przemówienia. Powodem zjazdu było ogólne niezadowolenie z postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, na którym, wbrew dążeniom większości Niemców, utworzony został luźny związek państw niemieckich, a nie jedno zjednoczone narodowe państwo niemieckie. Opór społeczny budziły także postanowienia zjazdu z 1819 roku w Karlsbad (dziś Karlowe Vary w Czechach), wprowadzające ostrą cenzurę na uniwersytetach, ograniczającą wolność studentów i profesorów. Represje wobec wyższych uczelni wywołały protesty mas społecznych żądających wolności słowa i druku. Ponadto, uczestnicy święta w Hambach, wysuwając hasło „wolność, równość i braterstwo”, domagali się między innymi równouprawnienia kobiet i zjednoczonej wolnej Europy. Idee propagowane w Hambach popularne były także w innych krajach, o czym świadczy obecność na wiecu wielu Polaków czy Francuzów.

 

Obecnie większość postulatów z tamtych czasów znajduje się w wielu współczesnych konstytucjach, np. w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, a Unia Europejska stara się urzeczywistniać idee zjednoczonej Europy i porozumienia między narodami.

 

Mariengymnasium Pbg.: Hannah Lückmann, Annika Brink, Julia Abeln, Judith Thomann

klawisz