X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1910: Utopisch socialistische betrokkenheid bij de arbeiders in Ter Apel

Voorgevel van een huis in AGO-dorp (van: www.oudterapel.nl)

Ten gevolge van de “industriële revolutie” ontstond in de 19e eeuw grote ellende onder de arbeidersklasse: armoede, uitbuiting en slechte hygiënische woonomstandigheden.

 

Robert Owen, een industrieel uit Wales, probeerde het lot van de arbeider te verbeteren door ze betere werk- en woonomstandigheden te bieden. In deze geest ontstond het AGO-dorp, een “buitenwijkje” van Ter Apel, gelegen achter het klooster. Het werd gebouwd voor de arbeidersklasse die werkzaam waren bij de n.v. AGO (een fabriek, waar aardappelen, groente en ooft (= fruit) gedroogd en geconserveerd werden) AGO-dorp heeft drie straten en telt 90 arbeiderswoningen. Aan de Schotslaan staan nog drie grotere woningen voor de vroegere directieleden. AGO-dorp heeft een unieke bouwstijl met een zeer eigen uitstraling.

 

RSG-Ter Apel: Jesse Dekker, Jorne Schomaker

omhoog