X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1885: Aletta Jakobs

Aletta Jakobs

Aletta Henriëtte Jacobs werd op 9 februari 1854 geboren in de Groningse plaats Sappemeer. Na haar middelbare school wilde ze medicijnen studeren aan de universiteit. In die tijd was het echter nog niet mogelijk voor vrouwen om een artsenstudie te volgen. Ze richtte een speciaal verzoek aan de minister J.R. Thorbecke, om toegelaten te worden aan de universiteit. Hij willigde dat verzoek in en zo kon Aletta zich inschrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Later moest ze opnieuw toestemming vragen aan de minister, nu om het artsenexamen te mogen doen. Ook dat willigde hij in, min of meer op zijn sterfbed. In 1879 ging Aletta Jacobs als huisarts aan de slag in Amsterdam. Op vele manieren zette ze zich in voor het lot van vrouwen. Ze hield gratis spreekuren voor hen, verschafte hen voorbehoedsmiddelen en ze deed veel voor vrouwen met langdurig staand werk.

 

Het meest bekend is Aletta geworden als feministe die streed voor vrouwenkiesrecht. Dat deed ze samen met Wilhelmina Drucker. Dat ze niet alleen in Nederland actief was blijkt uit het feit dat ze een leidende rol speelde in de Wereldbond van Vrouwenkiesrecht. Haar activiteiten hebben er mede toe geleid dat in 1919 in Nederland het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Een paar jaar later mochten de vrouwen ook actief deelnemen aan de verkiezingen. Aletta Jacobs stierf in 1929.

omhoog