X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1832: Het feest van Hambach – grondslag voor een democratische ontwikkeling

Protestmars naar Slot Hambach op 27 mei 1832 Let op: het zwarte deel van de vlag was destijds onderaan
Van 27 tot 30 mei 1832 kwamen ca. 25.000 tot 50.000 mensen van verschillende Europese naties op de slotruine te Hambach in de destijds Beierse palts bijeen. Daarbij ging het niet om een feest zoals we het tegenwoordig zien, maar om een bijeenkomst waarop politieke toespraken werden gehouden. De aanleiding ervoor was de algemene ontevredenheid met de resultaten van het Congres van Wenen in 1815 waarop, in strijd met de wensen van de nationaal gezinde bevolking, geen gehele en vrije natie, maar alleen een losse statenbond werd opgericht. Ook de besluiten van Karlsbad in 1819 die een streng toezicht op studenten en hoogleraren eisten en het tegengaan van alle revolutionaire activiteiten vastlegden, zorgden voor ontstemming in de bevolking, omdat deze zich in haar fundamentele vrijheidsrechten als b.v. persvrijheid en vrijheid van meningsuiting beperkt voelde. Bovendien eisten de deelnemers van het feest van Hambach onder andere de gelijkberechtiging van de vrouw en een verenigd en vrij Europa. „Vrijheid, gelijkheid, broederschap“ werd tot leus van de deelnemers. De aanwezigheid van verschillende nationaliteiten laat zien dat de ideeën van de „Hambachers“ ook in andere Europese landen als bijvoorbeeld Polen en Frankrijk bestonden. Vandaag zijn de eisen van toen in veel grondwetten, onder andere ook in de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland verankerd en de Europese Unie probeert het idee van een verenigd Europa te realiseren en voor meer internationale verstandhouding te zorgen.
omhoog