X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

843: Het verdrag van Verdun

Opdeling van het keizerrijk bij het verdrag van Verdun

Op 8 augustus 843 verdelen de drie zonen van Lodewijk de Vrome, de keizer van het Karolingische Rijk, in een verdrag het rijk van hun vader in drie koninkrijken:

 

Volgens het verdrag krijgt Karel de Kale het West-Frankische koninkrijk (waaruit in 1205 het koninkrijk Frankrijk ontstaat); Lothar I krijgt de keizerstitel en het middenrijk en Lodewijk de Duitser het Oost-Frankische koninkrijk (oorsprong van het latere Heilige Roomse Rijk).

 

De sluiting van dit verdrag van Verdun geldt vaak als het begin van het uiteenvallen van het samenhangende Karolingische Rijk, doordat het verdrag de definitieve splitsing ervan bezegelde, zoals later zou blijken. Het is de toepassing van een Frankische gewoonte eerder het erfgoed te verdelen dan het de oudste zoon te doen toekomen, zoals het bij de Romeinen de gewoonte was, waar de eerstgeborene de enige erfgenaam was.

 

De drie koninkrijken slagen er niet in stand te houden tegen de aanvallen van de Noormannen, Hongaren en Saracenen. De macht valt in handen van de vazallen en de feodale heerschappij ontwikkelt zich.

omhoog