X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

754 n.C.: De kerstening van de Nederlanden: de moord op Bonifatius bij Dokkum.

Bonifatius en de omgevallen Donar-eik
In de 8 eeuw wilde de paus de Germaanse volken in het huidige Nederland en Duitsland kerstenen. Om dit te verwezenlijken stuurde hij Engelse missionarissen naar die gebieden. De paus koos juist voor Engelse zendelingen, omdat deze de taal van de Germanen beheerste vanwege hun stamverwantschap. Zo trok Bonifatius (zijn doopnaam was Winfried) naar Friesland met als doel de Friezen te bekeren tot het Christendom. De missie mislukte volkomen. Elders, namelijk in de Duitse gebieden had Bonifatius meer succes. Daar maakte hij diepe indruk toen hij een Donarseik omhakte. Toen wraak van Donar uitbleef, was dat voor veel Germanen het bewijs dat hun goden, machteloos waren. Zij bekeerden zich in grote getale tot het Christendom. Op hoge leeftijd, hij was ongeveer 80 jaar oud, besloot Bonifatius terug te keren naar de Friese gebieden om nogmaals een poging te ondernemen om de bevolking daar te bekeren. Onderweg in de buurt van Dokkum werden hij en zijn metgezellen overvallen en gemolesteerd. Bonifatius zou de slagen nog afgeweerd hebben met een boek. Doch dit mocht niet baten. Bonifatius vond de dood.
omhoog