X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1683: De Slag op de Kahlenberg bij Wenen

König Johan III. Sobieski von Polen bei Wien
Op 12 september 1683 vond bij Wenen, hoofdstad van de Habsburgse monarchie, een der grootste Europese veldslagen van de zeventiende eeuw plaats. De verenigde legers van Oostenrijk, Duitsland en Polen, onder leiding van de Poolse Koning Johann III Sobieski, versloegen het Ottomaanse leger onder leiding van grootvizier Kara Mustafa. De overwinning bij Wenen beëindigde de Ottomaanse expansie en stopte het Europese islamiseringsproces. Het Ottomaanse Rijk was sinds de veertiende eeuw succesvol in het veroveren van steeds grotere gebieden op de Balkan. Al in 1453 werd Constantinopel ingenomen. In de zeventiende eeuw waren Polen en Oostenrijk het bolwerk van het christelijke Europa. In het voorjaar van 1683 stelde de Oostenrijkse keizer Leopold I een verdedigingsverdrag met Polen voor. Johann III Sobieski, die het gevaar van een Ottomaanse bedreiging erkende, nam het voorstel aan. Beide zijden verplichtten zich tot wederzijdse hulp bij een Ottomaanse inval. sultan Mehmed IV viel Oostenrijk aan. In juli 1683 sloot het machtige Ottomaanse leger de aanvalsring rondom Wenen. De Poolse koning organiseerde snel een bevrijdingsleger. Deze Poolse versterking completeerde het gezamenlijke leger. De veldslag begon 's morgens vroeg op 12 september. Het Ottomaanse leger, dat ver in de meerderheid was, werd door de zeer goede leiding van de Poolse koning gecompenseerd. De bloedige gevechten eindigden met de overwinning van de geallieerden. De grootste bewondering ging echter uit naar de aanval van de Poolse huzaren vanaf de Kahlenberg. Na de nederlaag bij Wenen bedreigden de Ottomanen het chrstelijke Avondland niet meer.
omhoog